Royal Habesha - ሃዳናይ 16 ክፋል || HADANAY - Episode 16 Final

ROYAL HABESHA

162 Tsd. aufrufe25

  Royal Habesha - ሃዳናይ 16 ክፋል || HADANAY - Episode 16 Final
  New Eritrean Movie serie 2021 Hadanay part 16
  subscribe now ➡️ defasts.info
  "ROYAL HABESHA brings New Eritrean comedies, "New Eritrean Drama", "New Eritrean movie", "New Eritrean film" and "New Eritrean music" video clips for you. Enjoy!
  New Eritrean Movie Serie 2021 Royal Habesha - ሃዳናይ 16 ክፋል || HADANAY - Episode 16 Final
  WHRITTER AND DIRECTOR: WEGIHU FSIHATSION
  PRODUCER: ROYAL HABESHA
  All "Eritrean music", "Eritrean movie", "Eritrean film", "Eritrean comedy" are shared here.
  Copyright © ROYAL HABESHA 2020
  An unauthorized use, distribution, re-upload or transmitted in any form or use without the prior written permission of the publisher is strictly prohibited.
  © All rights reserved.

  © All rights reserved.
  ...................................Contact us……………………………
  DEfasts: defasts.info
  Facebook: Royal-Habesh…
  #HADANAY #NewEritreanMovie2021 #Neweritreanfilm2021
  #mebrahtomsolomun #mebrie #hadanaypart1 #hadanaypart16 #hadanayeritreanfilm #neweritreanfilm #bahlawifilm#neweritreanmovieserie2021#neweritreancomedy2021 #eritreanfilm #eritreanfilm2020 #hadanayeritreanmovie #hadanayeritreamovie #hadanayeritreancomedy#NewEritreanMusic2020 #Eritreanmusic #Eritreansong #Eritreannewsong #NewEritreansong #MusicofEritrean #MusicofTgirigna #EritreanWeddingMusic #EritreanWeddingSong #EritreanBestGuayla #Eritreanawdametmusic #EritreanAwdametguayla #EritreanAwdametsong #NewEritreanSongs #NewEritreanMusic #BestEritreanguayla #Eritreannewmusic #Tigirignamusic #Eritreanguayla #Eritreanbestmusic #Eritriantigirgnaguayla #tigirignaguayla #Besttigirignaguayla #besttigrignamusic #besttigrignaguayla #Tigrignaguayla2020 #EritreanMusic2020 #Tigrignamusic2020 #EritreanWeddingsongs #EritreanWeddingMusic #OldEritreanMusic #OldTghirignaMusic #Eritreanderfi #OldEritreanSongs #EthiopianMusic #EthiopianSong #Ethiopiandrama #Ethiopiantgraymusic #EthiopianAmharicMusic #Ethiopianfilm #Ethiopiancomedy #Ethiopianfilms #Ethiopianmusics2020 #AmharicMusic #OldAmharicsong #OldAmharicMusic #Ethiopiansongs2020 #Ethiopiannewsongs #Ethiopiannewmusic #MusicofEthiopia #EthiopianMovies #Ethiopiannewmovie #EthiopianMovie #EritreanDrama #EritreanMovie #Eritreanfilm #Eritreannewmovies #EritreanDramas #Eritrean2020bestdrama #Eritreanbestfilms #Eritreanbestfilm #Eritreandrama2020 #BestEritreandrama #EritreanBestdrama2020 #ROYALHABESHA

  Am Vor 15 Tage

  KOMMENTARE

  1. ROYAL HABESHA

   ሰላም ንዓኩም ይኩን ተኸታተልቲ ፊልም ሃዳናይ ን16 ክፋላት ክትከይድ ዝጸንሐት ኮይና ብዙሓት ተዓዘብቲ ክህልዉዋ ክኢሎም እዮም እዚ ክንብል ከለና ግን ባህላዊት ፊልም ብሙካናን ሒዛቶ ዘላ ዛንታ ውን ኣብ ሕብርተሰብና ዘሎ ባህሊ እቲ ዝጠቅመና ወግዒ ዓደቦ ንምዕቃብ እቲ ዘይጠቅመና ኣጉል ባህሊ ግን ከምዘይጠቅመና ኣለሊና ንክንውግዶ እዩ:: ብሕጂ ውን ባህላዊ ፊልምታት ብመሰረት ጠለብኩም ኣተኪርና ክንሰርሓሉ ኢና.... ፊልም ሃዳናይ ኣብ ግዜ ውሸባ ስለዝተሰርሐት ዝነበረ ናይ መጋዓዝያ ጸገማት ብሰንኪ ምንቅስቃስ ተሽከርከርቲ ዘይምንባሩ እሞ ድማ ዋላ ተረኪበን ብሕቡእ ናይቲ ጥበብ ፍቅሪ ስለዝነበረ ተዋሳእቲ ካብ ዝፈትውዎም ስድርኦምን ፈተውቶምን ክሳብ ውርሒ ዝኣክል ኣብ በረኻታት ወፊሮም ነዛ ፊልም ንክትስራሕ ዝገበርዎ መስዋእቲ ብቀሊል ዝግመት ኣይኮነን እሞ በዚ ኣጋጣሚ ከየመስገናዮም ክንሓልፍ ኣይንደልን:: ብዝነበረ ናይ ኣቀራርባ ምዱንጋያት ድማ በዝን ወድከምዝን ብምንባሩ ክንሕብረኩም ንፎቱ ባህላዊ ፊልም ክትሰርሕ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ከተማ ብሓደ መዓልቲ ክትሰርሖ ትክእል ኢኻ ንኣብነት ካብ ኣስመራ ጾሮና ወሪድካ ገለ ንብረት ክትርስዕ ኮለካ እሞ ሕሰብዎ ተሓቢእካ ወሪድካ ብናይ ጽዕነት መኪና ንክትምለስ ውሸባ ስለዝነበረ ነዳዲ ካበይ ይምጻእ? ጀነሬተር ትበላሸወካ ተሰኪምካያ ናበይ ክትከይድ ካብቲ በረካ? እዚ ካብቲ ኣብነታት እዩ እምበር ብዙሕ ነኣሽቱ ናይ ቴክኒካዊ ጸገማት ምስ ዘጋጥም ኣብ ከተማ እንተኮይኑ ናይ ፍርቂ ሰዓት ስራሕ እዩ ኣብ ገጠር ግን ናይ 2 መዓልቲ ምዱንጋይ እዩ:: ከምዚ ጌርካ ጉልበትን ንዋይን ኣፍሲስካ ከ ፍረጻማ ትረክበሉ ዶ ይመስለኩም ኣብ ዩትዩብ. ከምዚ ባህላዊ ክስራሕ ከሎ ናይቲ ጥበብ ፍቅርን ናይ ተዓዘብቲ ዕጋበትን ጥራይ እዩ ብወገን ደራሲ ይኩን ተዋሳእቲ ከምኡ ውን ኣፍረይቲ:: ስለዚ ኣብ መወዳእታ ክንብለኩም ንደሊ ስለቲ ተገዳስነትኩምን ኣዚና ነመስግን ኣብ መወዳእታ ዝነበረ ምዱንጋያት ከኣ ብዘይ ዝኮነ ምክንያት ከምዘይ ነበረ ክትርድኡልና ንላቦ:: ብሕጂ ውን ቻነልና ኣብ ባህላዊ ኣተኪራ ብዙሕ ዝሓዘቶ መደባት ኣሎ እሞ ናይ ትዓዘብታ ደገፍ ውን ስለዘድልያ: ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ መጻኢ መደባትና ተከታተልቲ ንክትኮኑ ብክብሪ ንዕድመኩም:: ምስ ናይ ሃዳናይ ተዋሳእቲ ኢንተቪው ከምኡ ውን ኣብ ቀረጻ ዝነበረ ሰሕቅን ወካዕካዕን ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ከነቅርበልኩም ሙካና በዚ ኣጋጣሚ ክነግረኩም ንፎቱ:: የቀንየልና እግዛብሄር ነዚ ወሪድና ዘሎ ሕማምን ኪናትን ይወድኣልና:: ❤️👑❤️ #Subscribe #like #and #share

   1. Samri King

    Ajoku nfuat keman ketslwo eye zblkum Gn Afkire Aleku kabzom tewasaeti hade yaki I hope one day krekbom ykewni😭😭

   2. mljn

    Ab srahkum zegatemekum meshak negerat eba amxylna ms teamekum...weykea elal Ms tewasaeti

   3. Chemin du Bonheur

    @Mikiale Hailay game over junta is dead wiz in Two week

   4. Abiel Tekle

    ጽቡቅ ስራሕ ወጊሑ ፍስሓጼን ኩላትኩም ተዋሳእቲ ከኣ ብጣዕሚ ንፉዓት ብፍላይ ሰዓረ ብጣዕሚ ኣድኒቀዮ

   5. Ms Merry

    Amen(3)🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷💞💞💞🙏🙏🙏

  2. Hayah H

   👍👍👍

  3. Senay Danow

   Ajojum znead srah❤❤❤

  4. VIVA TIGRAY!!! VIVA TDF!!!

   Mara btaemi tsubuk drama eyu nezi kbret yhabelna

  5. Yosab Yonatan

   Xbuk film😱😱🤯😤🦋🦋🦋🐳🐋🐬🦈🐧🦆

  6. Samuel Mihertab

   Bitami des tibel bixebuk tewedia deki eri qoxelewo

  7. Aexsader Samuel

   Nay bahaki tebatay filme derasin director wegihu anbesa i am proud of you 👏

  8. Semere Tekie

   ፖው ፊ ል ም ማለት

  9. Yohnas Teame

   Menkr kelamitos halengay kkkkk

  10. MR JJ EU

   ኣብ ገጠራት ዝስራሕ ፊልምታት ብጣዕሚ ጻዕሪ ዝሓትትን ኣድካምን ስለ ዝኮነ ንዓና ንኣብ ስደት ንርከብ የሕዋትኩም እቲ ዘዕበየና ክቡር ባህልን ሕብረተሰብን ዓድና ኣብ ስደት ኮይንና ክንሪኦ ከለና ባህታ ይፈጥረልና ብዓቢኡ ከኣ ባህሊ ብመልክዕ ፊልም ተሰሪሑ ናብ ዝመጽእ ወለዶ ምስግጋር ስለዝኮነ ብዝገበርኩሞ ዝንኣድን ዝድነቅን ስራሕ ምስጋናይ ወሰን የብሉን ቀጽልዎ subscribe ከኣ ገረልኩም ኣለኩ ንኣብ ስደት ዝርከብ ህዝብና ከኣ ብሰላም ንዓድና ተመሊስና ንሕጎሰሉ ግዜ ክመጽኣልና ይምነ

  11. Beyene Demoz

   Happy ending!

  12. Selam Tadesse

   ♥️🇪🇷🇪🇷

  13. Romedan Saadalla

   Best flim 👍👍👍👍

  14. Òñè ĺìfè Òñè ĺòvè

   baeee eti derfi newihu hemammmm

  15. Kaled Abdu

   Nice nice kef zalwa dream

  16. DESBELE ZENEBE

   ናይ ሰዓረ ስብእነት እንታይ እዩ እንታይ ሰሪሑ በዓልቶም ብዝገለፅሉ እምበር

  17. ስደተኛ ኮይነ ድየ ክነብር

   ሃዳናይ ኮይኑ ዘሎ ካራክተር,ከም ሽፍታ ዝዓይነቱ መጠን ብጣዓሚ ዚሒሉ,2ይ ጎተና ክህልዎ ይግብኦ 3ይ ፍጥነት ኣይነብሮን 4ይ ኣብ physically ሽፍታ ወይ ሓያል ንብሎ ምስ ጎተንኡ ኮይኑ ቅርጹ ድማ ከም ሓውሲ ሸጥ ዝበለ ክኸውን ኔርዎ።ንኣብነት ወዲ ነገደ(ኣማን ባድሻ) ከምኡ ውን ኣብ ሚለኑ ዝተዋስኣ ቲፋኖስ(በያን መሓመድ ኑር) ብዝያ ዳ ድማ ኣብ ኣዋጻጽኣ ቃላት ብ ቆራጽነትን ብነድርን ከውጽኦም ይግብኦ ነቶም ቃላት ከምኡ ውን ኣብ ክዳን ሸጥ ዝበለ ሓጺር ቁምጣ ምስ ጋምባለ ክገብር ኔርዎ።ተወሳኺ ኣብ ኣቃራርባ ሰባት ወላ ምስ ስድርኡ ብዙሕ ልዝብ ዘለዎ ክኸውን ኣይነበሮን ንኹሉ ብሓይሊ ጥራይ ዝደልዮ ክኸውን ኔርዎ።ሃዳናይ ግን ሃዳናይ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ በረኻ ውን ክሓድር ብዙሕ ኣይራኣናዮን ዘለና፡ ከም ሃዳናይ ውን ዝኾነ ክሃድን ኣይራኣናዮን ። ምስ ስድርኡ ጽቡቕ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ኔርዎ ቀልጢፉ ይምለስ ኔሩ።ሽፍታ ማለት ግን ልቡ ኣብ ደረቱ እዩ።ንዝኾነ ሰብ ድማ ቀልጢፉ ኣይሰምዕን,ዩ። ስለዚ ኣነ እዚ ክሳብ ሕጂ ኣብዚኣ ፊልም ኣይረኸብኩዎን ዘለኹ። ዓቢ ጉድለት ኮይኑ ረኺበዮ።ኣብ ቀጻሊ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ኣብ ትሰርሕሉ ግዜ ናይ ቀደም ሰባት ማለት ዓበይቲ ኣባሕጎታትና ብዛዕባ ሃዳናይ እንታይ ዘማልአ ክኸውን ኣለዎ ብዝግባእ ክትውከሱ ንምሕጸን። ኣጆኹም በርትዑ ክብለኩም ድማ ይፈቱ።

  18. Faniel Mesfin

   Aytideniguna thank you

  19. tesfay weliday

   መክር ጅግና ዋጣ ለሚድዋ

  20. Live With hope

   Lebam kigages merag'eti neygedif/ instead of kizareb.

  21. Sara Seare

   Nay bhaki meharit drama,waza mis kumneger.Agul eminet newegdo,kulu ab tihti amlak eyu,gebarayni hadagayni nsu tirah eyu. God blessed you all!

  22. Abel Abrham

   ዋ ኣታ ኣብዛ ፊልም ዝንበረና ፍቅሪ ኮ ኣጥፊክሞ ናይድሓን ይግበሮ

  23. Live With hope

   Zi hadanays derfi abiwo kabti gibru. Kisab hiji zgebero yelen gn.....

  24. kass

   መንክር ብጣዕሚ ንፉዕ ተዋሳኣይ ቐፅለሉ።

  25. Gual Orthodox Tewahdo

   Naybhaki Abi tmhrti agul emnet new nbelo bzeyka fetari Kali hayli zelewo yelen ❤️❤️❤️🙏

  26. Kara’s World

   Great 👍 menker

  27. Kara’s World

   Wegahta what u imean our culture man asks to women but not vise Versal any way in general it’s very good

  28. Sam JC

   Great job 👏 45:00 😂😂😂😂🤣🤣🤣

  29. ስደት ስዲ ስዲ

   ኣቤት ክትጥዕም ዛፊልም

  30. Mebrahtom Gebremeskel

   Menkr si enkae teweldkaa😜😜

  31. Joni Wedi

   🥰🥰

  32. Stighehana Ghebreyesus

   መርሓባ መርሓባ መርሓባ

  33. Aron Negasi

   ጽብቅት ፊልሚ ከምዝ ካብዝ፡ዝበለጸ ንጽበ ከ ኣ

  34. rahel alula

   eway menkere mekrna zezrkeb neaka yeharm

  35. rahel alula

   xebuke serah behaki ezi kulu shgerte segirum kulu dekamat behaki ketmsegnu eiyu zegebakum

  36. ሰላም ክህሉ ሰላም ሃልዊ

   ርኢቶ አለኒ ኣብዛ ፊልም እዚ ክስቶ ሕዝዋ ክስቶ አጽዲፍዋ ዝብሃል አጉል ልምዲ እዩ፡ ጽቡቅ እቲ ዝቀትልን ዝምሕርን ሓደ አምላኽ እዩ፡ ግን ሓንቲ እንድሕር ቡዳ ሒዝዋ ስም ሰብ ትጠቅስ ማለት አነ ክስቶ እየ አብዚ ረኺበያ፡ ክቀትላ እየ ወዘተ. ይብሉ ግለ ብጎቦ ገለ ናብ ዒላ እና ኣተዋ ይሞታ እዚ ዳኣ እንታይ እዩ? እንታይ ኮይና ስም ሰብ ትጠቅስ እቶም ትፈልጡ ክተብርሁለይ ይደሊ

  37. rigat alem

   ከም መንክር ቃላሚጦስ ዝኮንኩም ኣበይ ኣለኩም😝😂

  38. Nahom Titi

   ATA halengai wedey 😂😂 kelamintos wedeyyy 🤣🤣🤣🤣🤣

  39. ኣንቀጸ ብርሃን! AFDEGE BRHAN

   ብጣዕሚ ጽብቕቲ ባህላዊት ፍሊም መሃሪት እያ ቀጽልዎ እንተ ኾነ ግን እንዳ ደጎኹምና

  40. Saleh Taha

   Poor ending

  41. Musie Aregay

   ሽኮሪናታት ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ጹቡቕ ስራሕ♥♥♥♥♥♥♥🌹🌹🌹🌹🌹

  42. Abede Gaim

   ኣጆኹም ጥራይ ባህላዊ ፊልም ንዘንትእለት ዘይሃስስ ብምኻኑ ንባህሊ ዓደና ክዝንቶን ክበራበርን ትግብርዎ ዘለኹም ንደራስን ጀጋኑ ተዋሳእትን ልዕሊ ኣድናቆት ብዘይ ናትኩም ኣቅርቦትን ምህዞን ጥበብ ሃገርና ኮንቱ እዪ እሞ ኣብ ወጻኢ ንርከብ ዜጋታትኩም መንፈስና ተሓዲሱ ጥራይ ዘይ ኮነ ዳርጋ ዕለታዊ መግብና ፍርያት ጻዕሮኹም እዪ።✌️✌️👍👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷

  43. ሜሪ ጋል ጁንታ

   😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😄😄😄😄😄😄

  44. Ygg Ghh

   ዳራስን ተዋሳእትን መዋእልን ጥዕናን ይሃብኩም ።ኣብ ከምዚ ዓይነት ባህላዊ ተዋሶኦታት ጸቂጥቁም ክትደፍእሉን ብሕጂ እውን ደራሲ ወጊሑ ዝበለጸ ሕዝካልና ክትመጽእ ተጸበይቲ ኢና ።ንኹልኹም ብልቢ ነመስግነኩም ።

  45. Tekle Gere

   ኣታ እቲ መሰጋገሪ ሙዚቃ እንዳ ኣንዋሕክሞ ሕጽር እንተ ዘብልዎ ጽቡቕ ኔሩ

  46. Ast Princess

   Ewae ata wegh ab klasical gzie atfiekayo

  47. Black Star

   Kela ms resaenaya dikum tsedwo? Aqmi entezeyblkum film msrah zeytgedfwo?

  48. Kibrom Mehari

   እዚ ኣፈ ታሪኽ ሓቅኛ ምኻኑን ሃዳናይ ዝብሃል ከምዝነበረ ውን እፈልጥ። ብዝያዳ ጽቡቕ ኣቀራርባ ምኻኑ ከመስግን እፈቱ፡ ብዝያዳ ግን ክብሎ ዝደሊ ምሉእ ዛንታ ብምውሳድ ድዩ ተሰሪሑ ወላ ጫፍ ኣፈ ታሪኽ ብምሳድ ዩ ክፈልጥ ምደለኹ፡ ምኽንያቱ ኣብዚ ፊልም ምሉእ ዛንታ ሃዳናይ ኣይንጻባረቅን፡ ገለ ካብቲ ንሱ ዝገንሮ ዝነበረ ጥራይ ዩ ተሰሪሑ ። እቲ ምንታይ ኣብ ታሪኽ ብዙሓት ሰብ ቅያን ታሪኽን ከምዘለዉ፡ ብመልክዕ ፊልም ክዝርጋሕ ከሎ ግን ኣብ ገለ ገለ ጉድለት ይግበር ዩ፡ ወይ ብፍላጥ ምጉዳል ይርአ፡ ስለዚ ነዚ ዛንታ ዝጸሓፍካን ዝደረስካን ምሉእ ኣፍልጦ እንተ ኣልዩካ ክትሕብረኒ እምሕጸን፡ ኣቅራቢ እዚ ቻነል ነዚ ጽሑፍ ኣንቢብካ ክትሓትትን ንዝያዳ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ወላ ብጽሑፍ እንተዝቀርብ ሓቀኛ ዛንታ ሃዳናይ ምደለኹ፡ በዚ ዝቀረበ ግን ምስ ጉድለቱ ኣመስጊነ፡ክብረት ይሃብኩም፡

  49. Awet Goitom

   Menkr ketlkaya 👍👍👍👍

  50. Eyob Nuguse

   Nay behaki film ❤️

  51. Hiwet Kibreab

   ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  52. Hiwet Kibreab

   Wewwwwwww

  53. wedi eri

   wellcome deqi eri መምህረይ ወጊሑ ከም ኩሉ ግዝየ ቡሉጽ ስራሕ ዝያዳ ቀጽሎ። ኩሉ ደለኩም ነገር ይርድአና ናይ መጉኣዝያ እዚ ኩሉ ሽግር ትሓልፍዎ ዘለኩም ሓደ ምዓልቲ ጻማኩም ትረክብሉ የምጽአልኩም ሃየ የሕዋት ላይክ ሸር ኣይንሕመቅ ኣይክፈሎን ነታባብዓዮም።

  54. Aster Tzeggai

   👍👍👍👍👍👍👍👍👍🍇🍇🍇🍇🍇🍇🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽💚💙❤️💛🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷👍👍👍🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽💚💚💚💙💙❤️❤️❤️🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷

  55. angosom fisahaye

   Kkklkk menkir temariku

  56. Winta Merhawi

   Aseyyy menkrey shkor

  57. angosom fisahaye

   Ajokum xamakum tikfelulu ruhuq aykikewinin u bitaemi ena nekbrekum ✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍👍👍👍👍👍👍👍👍♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

  58. More Fun

   ብር ክንብል ሓጎስ ኣብ ጸበባ ዘለዉ ድማ ብርሃኑ ይሃበልና ደቂ ኤረይ ሪመይ

  59. Habteab Eyob

   Menkirr und mebriy ❤

  60. Robel Andmskel

   Bhekai bhekai xebuk serh

  61. okubay tekeste

   Nice one

  62. Grmay Berhane

   Thans Every one

  63. hidat teklom

   Tedenagiri Zebib do wallas Welela.?bzkone enqua dehan metsakum.

  64. 3 Habte

   Thanks yehwat xibuk srah

  65. Yonas Tesfasion

   Thank you Well done Camera men and editors were so incredible

  66. Medhane Tahdese

   Wawwwwww gele ayent nay behaqi tsebuk serah deki erey 🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷👍👍👍

  67. enda hafene

   Mebrye & menkr abon wedn nay bhaki aymeslun ezom anabs

  68. Abel Abraham

   *woww btaemi xbkti srah deki Erey❤️we love you❤️enqae b selam srahkum afexemekum amlak*

  69. Tekle Chimar

   Wegihu- Man of the year ስምዒተይ😭😭😭😭 ዝተንከፈት blxti film

  70. savoia canada

   Bayto adina kulu zey saana. Xbuq srah!!

  71. yoab werede

   Long time guys

  72. Fish Tareke

   Wow kemzi gerkum berbrwo tbahlna zebenawi nabzkedena yeblun enda amesgena ena

  73. Fthawi Fthawi

   ታርክ ኣደቦና ማዓስ ኮን ተመልስና ካብ ስደት ንሩኦ (((((ባህልና ))) ኣሕሕሕሕሕሕሕሕ ዓለም ረሳሕ ግን ዳሓን ንምለስ ንኸዉን 🇪🇷 ኤረይ ኣምላኽ ባሉ የቕልሎ ኣነስ ናፉቆት ናይ ኣደይ ወትሩ ምስ ሓዘንኩ :: 🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷 ኤረይ ሰላም በሉለይ 💯✅️👍🌹❤

  74. shabay kidane

   Aesyyy dek.. eritr.,,yyy i Love you alle

  75. shabay kidane

   Wawawaw my ga... Good jop

  76. michael gebreslase

   very good job deki ERi 10000000000000000000000000000000

  77. Robi _ Chita

   kakkkkkk btaemi des tebl film ab kale film bkale srah

  78. Goitom Bereke

   ብጣዓሚ ካብ ኣጃማምራ ክሳብ መፈጸምታ ትክክል ታሪክ ተዘንቱ ክብርን ጥዕናን ንኩልኩም ተሳተፍትን ተዋሳእትን ደቂ ኤረይ

  79. selam nkulu

   welkom

  80. ambesajr semere

   Nay chograf msla entay. Weridkum???? tewesakit lebam kgage dea enber lebam kzareb aykonen waeeee

  81. Dami Tsegay

   Film malet Bezi agatami memhrey neber kbri yhabka wegihu tesfation

  82. adhanet hagos

   ናይ ብሓቂ ክሳብ ትውድእ ብኣንክሮ ዝተከታተልክዋ መሃሪትን ኣዘናጋዒትን ፊልም። ጽቡቕ ስራሕ። ምስ ካልእ ትሕዝቶ ክትምለሱና ክኣ ንትስፎ። ዝክኣል እንተኮይኑስ እታ ደርፊ ድኣ ንበይና ዘትደግሙልና። GBU all

  83. Weldu Sbhatlab Yohannes

   ሃዳናይ ብታእሚ ጽብቅቲ ፊልም እያ ክዕቀብ ዘለዎ ስራሕን ህርኩትናን መብርየ!! ናይ ካልኦት ውን ብመጠኑ።ኣክተር ሃደናይ ግን ኣይነበረን ኣብ ኣክሽን

  84. ስለ ጽዮን ስቅ ኣይብልን

   ኩሉ ዘማልአት ባህላዊት ፊልም፡፡

  85. Tv keren

   Hi deki abeyti betami des tebel nay hagrna bablawi film eta zednekewa eya Gen nayza film drasi memher wegiho n menker abti kbesxho zgebo nsxebeyon zneberna aybsxahkayon ab zemesxie kalie filmetatakan dersetkan amemika ketserh Betesfa nesxeybeyeka zekone heto bezabay entelika kmelselka dlew eya thanks

  86. Samri gal abyeti

   Tsbkte temhirte eya kendey fukurt beduhur atahasasba teflaleyom yenbrulewu hizbe mes hizbe yegacho

  87. Bini Boy

   btaemi henasitn mherawitin move

  88. ኣሉ ሓዊ ፌቡ ቶማሰይ ፌሩዛ

   That's my favourite movie really 🤍💗🙏

  89. Mdhaylo Gaylobd

   ትደገም ትደገም ትደገም ዋይ እናናፈቕኩዋ ተወዲኣ ከምዚ ከማይ ዝናፍቓ እንተሎ ላይክ

  90. Daniel Tesfamariam

   KEWHI: Nezi misila ember hiwswos abilkayo: kurmaj baEla harimas baEla TiEwi eyu zibehal and lebam kigages meraEgeti neygedf eyu zibehal:

  91. Helen Feqar

   Way Ezi qelamitos wedeyy Mebrie Asli 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  92. Simon Berhe

   Wel come enda menkir

  93. Michel Berhe

   ተረድእናዮ ኣለና ወጊሑ ሓውና

  94. awet grmay

   Menkirino ba mara eye zifetwo bihafesha kea eza film des tibl

  95. ፍቅሪ መጥመሪ ኩሉ እያ

   Nay bahki nifuat ajokum qexilwo

  96. yonas kiflemariam

   Kexlwobitami xibkiti

  97. Arsema Araya

   ❤️🙏❤️

  98. Meshesh Meshesh

   Bteami meharin azenagaien zkone medeb ena teazibna amlak n kufuena guhifu nab xbuq ymrhana selamin mhretin yewrdelna amen

  99. Sami Mami

   😍😍😍😘😘😘👏👏👏🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️

  100. Hanibal Gebar

   ኣንታ ጥዕም ግድፍ ኢንደሞ ኮይኑ ስራሕኩም ክትጅምሩ ኢንበር ክትውዱኡ ሪኢና ኣይንፈልጥን ምስ ረሳዕናዮ። ኢንዳ ኣምጻክሞ